برای عضویت در سازمان، فرم زیر را پر کنید

مشخصات شما
نام:
نام خانوادگی:
تاریخ تولد:
محل تولد:
شغل یا تخصص:
تحصیلات:
محل زندگی (کشور – شهر):
لطفا با ایمیل زیر تماس بگیرید:
info@kurmanj.org

Leave a comment