با توجه به شعارهای بحق مردم و مطالبات بجای آنان، با طرح رفراندوم تعدادی از هموطنان گرامی برای تعیین نوع حکومت آینده ایران موافقم، ایران متعلق به همه ایرانیان است، و همه ایرانیان حق دارند برای آینده کشور خود ایران نظر بدهند، و برای تحقق نظر و افکار خود نیز همکاری عملی و مناسب را پیشه کنند.

                            من با رفراندوم در ایران موافقم…دکتر افراسیاب شکفته از کوردهای خراسان

اخیرا تعدادی از هموطنان گرامی طی بیانیه ای و با تانی از مطالبات و شعارهای بحق مردم در خیابانهای شهرهای مختلف ایران در خیزش دی ماه 1396 خورشیدی، که از شمال خراسان (مشهد و قوچان و سبزوار) شروع شد و به سراسر ایران گسترش یافت، خواستار برگزاری رفراندوم (تحت نظر سازمان ملل) جهت گذار از جمهوری اسلامی و تعیین نوع حکومت آینده برای ایران شده اند، شعارهای مردم از جمله شامل؛

استقلال آزادی جمهوری ایرانی – اسلام را پله کردید، مردم را ذله کردید – اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا – ایرانی می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد – آزادی، برابری، عدالت اجتماعی – بیا بیرون هموطن، حقت رو فریاد بزن – تا دیکتاتور رو کاره، قیام ادامه داره – رفراندوم، رفراندوم، این است شعار مردم، ملت گدایی می‌کند، آقا خدایی می‌کند، هم پول ما را بردید، هم حق ما را خوردید، و و و …

اینجانب نیز با توجه به شعارهای بحق مردم و مطالبات بجای آنان، با طرح رفراندوم این هموطنان گرامی برای تعیین نوع حکومت آینده ایران موافقم، چه این رفراندم قبل از انحلال جمهوری اسلامی و چه بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی باشد. البته در این مدت اصل مسئله طرح رفراندوم با توجه به تحلیل های مختلف هموطنان گرامی و با وجود نظام جمهوری اسلامی گویا کمی سقیل می نماید، بهرحال با توجه به خواست مردم چه در مرکز ایران و چه در پیرامون، مفاد این رفراندوم می تواند به شکل زیر باشد:

رفراندوم برای تعیین نوع حکومت ایران

از تمامی ایرانیان که دارای شرایط رای دادن هستند درخواست می شود یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنند.

1 – نظام جمهوری اسلامی ایران

2 –  نظام پادشاهی پارلمانی (دمکراتیک و غیرمتمرکز)

3 – نظام جمهوری فدرال دمکراتیک ایران

توضیح اینکه:

الف – هموطنانی که بیش از یک گزینه انتخاب کنند برگه رای آنان باطل اعلام می شود.

ب – هر کدام از گزینه ها که رای بیشتر آورد، زیر نظر سازمان ملل متحد، مراحل متولی امور ایران را پیشه می کند.

ایران متعلق به همه ایرانیان است، و همه ایرانیان حق دارند برای کشور خود ایران، و آینده ایران و آبادی ایران و پیشرفت ایران نظر بدهند، و برای تحقق نظر و افکار خود نیز همکاری و خودیاری و هم یاری عملی و مناسب را پیشه کنند.

سپاسگزارم

دکتر افراسیاب شکفته

Leave a comment