Piştîvanî ji pêykara parastina zindanîyên sîyasî yên netewên Êranê


Sazimana xelkî kurmanc ya menteqa bakəra xorasanê piştgirîya xwe ji Pêykara parastina zindanîyên sîyasî yên netewên Êranê élan dike.
در حالي که

2000 هزار نفر از مردم ايران را به 15000 نفر ميبرندÊlana piştîvanîkirin ji pêykara parastina zindanîyên sîyasî yên netewên Êranê
Ji berku qom û netewên Êranê ji şiraket û sehîmbənê li hakimîyeta neteweyî ya Êranê mehrûm in, û ji alîyê din da jî ku timêşe xwestinên neteweyî ku heqê wan in jî bi zordestî, xwînrêjî, û derd û êş cewab dane û hîn jî didomêye, Pêykara parastina zindanîyên sîyasî yên netewên Êranê qeyemeke emelî ye ta cihan û heta hevnetewên ku carina bi nizanînê yan jî bihemdî çavên xwe li s vê heqîqeta tal didin serhev, ji zilm û sitema zehf ku hakimên zalim tînine ser xelkên bindest yên Êranê (qom û netewên mehkûm), agahdar bibin.
Wer ku li hevnetewên azîz kamilen aşkar e netewa kurd ta niha li rêya dimokrasîxwezî û hakimîyeta neteweyî ya rastekîne li Êranê, xerc û hezînên zehf dane û va renca hîn jî didomê

ye. Bi giştî li Êranê û bi taybetî (bi xisûs) li kurdistanê royek tune ku şahid û guvahê encamên nesax û derbend kirina karbidestên kurd nebin.
Li menteqa kurmanc ya bakûra xorasanê jî zindanîyên sîyasî ji yên mezin û dersxan girtî ta ciwanên ku bi dûv kîbûn û naskirina pişta xwe terin û dimokrasî xwaz in, neku bi tenê dengên wan li bêdadgehên komara êslamî bi guhê tukesî nagihêje belku wan li cîhên veşartî û carina jî bê nav û deng, û bi tirs û lerz wan digirin û zindanî, şikence ya fîzîkî û rihî dikin, paşê jî eger canên (jîyanên) wan salim bimîne jî ji derfetên êctimaî mehrûm in û goşegîr dibin.


Sazimana xelkî kurmanc ya menteqa bakəra xorasanê piştgirîya xwe ji Pêykara parastina zindanîyên sîyasî yên netewên Êranê élan dike, û wê qedemeke minasib hem sewa kêm kirina zordestîya ser qom û netewên Êranê û hem jî sewa avakirina dimkorasî û hakimîyeta neteweyî ya rastekîne li Êranê dibîne.

Li hêvîya wê rojê …

Sazimana xelkî kurmanc (kurdên xorasanê)
7 Mrach
2011

Leave a comment