Em talan kirina mafên jinan û netewên li bin sitema ducarî, bi xisûs yêrîşa li ser netewa kurd bi taybetî dest bi bêhurmetî kirin û mirina Firehnaz Xwasrewan bi tundî mehkûm û şermezar dikin, û daxwaza rêzgirtin bi mafê serwerîya netewa kurd li herêma kurdistana rojhelat dikin ku ji mafê sirûştî û pêvamayî û însanî û netewî ya wan e.

Gotina me li barê mirina Firehnaz Xwasrewan û rabəna xelkî Kurdistanê

Firehnaz Xwasrewan û pir ji jinên din li Kurdistanê û bi piranî gişt jinên Êranê yani nîvî ji civaka Êranê bi rêya sîyaseta tijî qilêr a li dijî jinan a hikûmeta comhûrîya Îslamî ya Êranê ketine rewşa namirovahîyê û tim li bin zilm û sitem a xeynî însanî da ne, û Welatê Êranê jî sa wan ra mîna bendîxanêk gir jibo mirina bi hêdî bûye. Dest dirêjîya Şîa Daeşî a hakim li Êranê bi jinên Kurdistana Rojhelat û tecawiz kirin û destavêtin bi mafê serwerî ya xelkî kurdistanê û nedîtina mafên bingehî û ên xelkên Êranê ji rewşa îstîmarî ya hundirî û îstibdad û dîktatorî ya mezhebî/olî ya hakimên xeyrîdemokratîk ên Êranê ye.

Rejîma comhûrîya îslamî a hakim li Êranê çinku nikaye xwastên bi heq ên xelkê bi cîh bîne loma jî sa xelkê ra tengasî û destengî û dijwarî û sextî û tepeserî ûzordestîyê diafirîne û çêdike, xelkên êranê jî mîna hêsîr û kole û kesên talankirî/tarackirî dibîne û hem jî jêder û serçavîya derametên xelkê talan dikin, seranserî herêma kuristana rojhelat mij û dəmanê hejarî û feqîrî û bêkarî ya piranî girtîye. Kotîkirin û sivikdîtin û bêrəmetî û cudayî ya nav çand û zimanên xelk û netewên êranê bêhed û merz bəye. Sîyaseta rejîma îslamîya êranê ji alîyê ji hevdu veqetandin û îzolekirin û asîmîlekirin û ji beynêbirina netewên êranê bi rewşek bernamekirî û serûberkirî û rêkxistî ye û bi rêyên cərbicər jî wê bi cîh tîne. Ev karê hana yê xeyrî însanî jî bi xwe çêkirina sîstimek sîyasî ya piralî û mafdarî û însanî bi damezirandina hikûmetek deverî/federal sa êranê ra nîşan dide ku bi rêzgirtin li daxuyanîya cihanî ya mafên mirovahîyê va her netewên êranê dikan pêşxistin û avadanî û biserxistin a ziman û nasname û çanda netewî û dîrokîya xwe û pêşxistina demokrasî û pêşdaçənê li menteqên xudmuxtar û serbixwe / otonomî ên xwe li hundirê Êrana pir-gelî da bi cîh bînin. Hînga ev bi xwe jî zilm û sitema rêkxistî a li dijî jinan û netewên êranê sa timêşe dispêre tarîxê, û îstîmar a hundirî û dubare çêkirina îstîbdadê jî sa timêşe ji qonaxê sîyasîya Êranê ji dawê dibe.

Saziman xelkî Kurmanj a bakûra Xorasanê, sîyaseta tecawizgerane a rejîma comhûrîya îslamî a êranê li ser mafên xelkên êranê, talan kirin û têkdana mafên jinan û netewên li bin sitema dugane/ducarî, bi xisûs yêrîşa bi rewşa daîşî li ser netewa kurd bi taybetî dest bi bêhurmetî kirin û mirina Firehnaz Xwasrewan li Mehabadê bi tundî mehkûm û şermezar dikin, û daxwaza bi dawî anîna tepeser kirin û talan kirin û guvaşa ser Kurdistanê dikin, û hem bi mafê serwerîya netewa kurd li herê kurdistana rojhelat ku ji mafê sirûştî û pêvamayî û însanî û netwî ya wan e lazim e ku lê rêz bêbe girtin. Xwîna Firehnaz Xwasrewan û gist kesên ku li ser zemîna kurdistanê xwîna wan bi naheqî hatîye rijandin qet payîmal nabe. Em bi malbata daxdîtî ya Firehnaz Xwasrewan ku qorbanîya harbûna daîşên hakim li êranê ye, hevderd in.

Silavek mezin li gişt xebatkar û têkoşer û şervan ên bêwestîn û berxwedana qehremane a netewa kurd li beramberî zilm û sitema rejîma îslamî ya Êranê. Bêguman serketin bi xelkî kurd ra ye.

Sazimana Xelkî Kurmanj a Bakûra Xorasanê

SêŞemî 12ya meha Gulan 2015

Leave a comment